Děkujeme!
Celá částka vybrána
146
Lidí přispělo
197600
Cílová částka

Podpořte výuku českého znakového jazyka pro ukrajinské neslyšící

GARANT KAMPANĚ
Od roku 2006 propojujeme svět slyšících a neslyšících. V současné době působíme již v deseti krajích České republiky. Poskytujeme osobám se sluchovým postižením všestrannou podporu v podobě sociálních služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti.
OVĚŘENÁ KAMPAŇ
VYBRÁNO!

Cíl kampaně

Pomoc ukrajinským válečným uprchlíkům s poruchou sluchu, kteří našli azyl na území ČR, s jejich začleněním do společnosti a s odstraněním komunikačních bariér pomocí kurzů českého znakového jazyka.

Mezi těmi, kdo během válečného konfliktu na Ukrajině našli azyl na území České republiky, je i celá řada osob se sluchovým postižením. Tito lidé se pak potýkají hned s trojí komunikační bariérou, která jim ztěžuje začlenění do běžného života. Český a ukrajinský znakový jazyk se velmi liší, stejně jako je tomu u mluvených jazyků. V psané podobě, která je často využívána pro komunikaci s neslyšícími, pak naráží nejen na neznalost češtiny, ale také na rozdílnost abeced.

Za každým jednotlivcem a rodinou se skrývá velký příběh o dlouhé cestě z domova, o ztrátě bezpečí a jistot a o příchodu do země, ve které potřebují hned dvojí tlumočení a speciální podporu, aby v ní mohli alespoň částečně fungovat a žít. Tito lidé se zároveň, stejně jako všichni ostatní, chtějí zapojovat do života v místě svého aktuálního pobytu, nechtějí zůstávat v izolaci a v pouhém očekávání návratu do rodné vlasti. Jedním z aspektů je samozřejmě i to, že někteří z nich se v důsledku válečného konfliktu ani nemají kam vrátit.

V současné době eviduje naše spřátelená organizace Tichý svět, o. p. s. více než 250 klientů se sluchovým postižením z Ukrajiny, kteří se na ni obrátili a neustále obrací osobně i online s prosbou o pomoc s překladem informací týkajících se získání víza, ubytování, registrace na cizineckou policii, dopravy, poskytnutí soc. služeb, s komunikací s úřady, lékaři, zaměstnavateli atd. Jednou z forem funkční pomoci těmto lidem je umožnit jim co nejrychleji získat alespoň elementární znalosti českého znakového jazyka, a to prostřednictvím našich kurzů znakového jazyka pod vedením zkušeného a vyškoleného neslyšícího lektora jako rodilého mluvčího ČZJ. Bez externí finanční pomoci ale nejsme schopni pokrýt poptávku ukrajinských neslyšících a realizovat kurzy v dostatečném rozsahu.

⚠️👕 Trička a odměny
V této kampani příspíváte přímo organizaci Tichý světa za váš příspěvek nemůžete získat trička, hry ani jiné odměny z hlavní sbírky.

📝 Potvrzení

Tato kampaň je vedená jako nahlášená sbírka a proto si můžete po dokončení platby požádat o potvzení pro daňové účely.

🏦 Účet sbírky

2501827750/2010

💶 Zahraniční převody
IBAN: CZ93 2010 0000 0025 0182 7750
SWIFT: FIOBCZPP

Co za nasbírané peníze dokážeme?

Získané finance budou využity na zaplacení dvou až tří semestrů výuky českého znakového jazyka pro ukrajinské neslyšící.

Přímo pak na finanční ohodnocení českých lektorů znakového jazyka, kteří musí být speciálně proškoleni, na jejich školení a na pokrytí nákladů.

Kdo za sbírkou stojí?

Tichý svět - chráněná pracoviště, o. p. s.

Všechny naše aktivity směřují k pomoci a podpoře neslyšících, aby se mohli co nejplnohodnotněji začlenit do většinové společnosti. Tento neviditelný hendikep je okolím dost často podceňován a přehlížen a jak říkají sami neslyšící: “Chceme být slyšet”. Proto realizujeme programy a projekty zaměřené na oblast zaměstnávání, dalšího vzdělávání a zvyšování informovanosti, na podporu rovného přístupu k informacím a službám. Obhajujeme práva a zájmy osob se znevýhodněním, rozvíjíme a podporujeme individuální odpovědnost jednotlivců. Vytváříme a rozvíjíme vlastní hospodářskou činnost a získáváme finanční zdroje pro ekonomické zajištění našich aktivit. Mezi naše projekty patří právě také kurzy znakového jazyka.

Kolik přispějete?

JAK OVĚŘUJEME KAMPANĚ?

Každou kampaň, kterou na webu Zbraně pro Ukrajinu najdete důkladně ověřujeme hned v několika směrech. V první řadě prověřujeme garanta kampaně. Garant musí osobně ručit za pravdivost informací, musí se s námi osobně setkat a doložit svou identitu. Následně ověřujeme účel kampaně a ručně ověřujeme, že příjemce pomoci je existující jednotka, která garantovi důvěřuje a že skutečně potřebuje vybavení, na které se v kampaní přispívá. Pokud se jedná o zbraně nebo zbraňové systémy, probíhá také prověření o potřebnosti a užitečnosti na straně Ministerstva obrany ČR a Velvyslanectví Ukrajiny v ČR.